Farnosť Hýľov

Pozdrav z Ríma

Milí spolubratia, milí priatelia,

rok, ktorý prežívame a ktorý onedlho skončí, bol a stále je veľmy významný a výnimočný. Mesto Košice, v ktorom sa nachádza naša nezisková organizácia Oáza - nádej pre nový život, útočište pre ľudí v núdzi a bez domova, sú Európskym mestom športu 2016. V Košiciach bol v septembri Európsky týždeň športu a tiež Košice sú každoročne miestom konania Medzinárodného maratónu mieru. Zároveň je tento rok Svätým rokom Božieho milosrdenstva a v neposlednom rade sa o pár týždňov ( 11.-13.11.2016) uskutoční jedinečné stretnutie v Ríme - stretnutie Svätého otca s ľuďmi v ťažkej životnej situácii.

Všetky tieto udalosti sa ma bytostne dotýkajú - ako riaditeľa útulku pre bezdomovcov, ako športovca - bežca a hlavne ako kňaza. Preto som nechcel "stáť bokom", ale naopak, podporiť tieto udalosti svojím aktívnym prístupom - Behom z Košic do Ríma, ktorý som začal 16. septembra 2016 na Hlavnej ulici v Košiciach a ktorý, ak Boh dá, dokončím cca 10. novembra 2016 v Ríme. Mám v pláne zabehnúť 1500 km- v každej bežeckej etape jeden celý maratón - 42,195 km. Vo chvíli, keď píšem tieto riadky, mám zabehnutých 22 etáp - 942 km a blížim sa k Benátkam. Bežal som zo Slovenska cez Maďarsko a Rakúsko.

Na otázku "prečo?" odpovedám, že mojou snahou, za ktorú sa úprimne modlím, je, že chcem obrátiť pozornosť spolubratov kňazov, športovcov, všetkých veriacich a nápomocných a ľudí, ktorí túžia byť účastní na pomoci chudobným, na problém chudoby. Veľa, veľmi veľa, sme od Boha dostali, mnohým sme boli obdarúvaní - a to bez našich zásluh, len z Jeho nekonečnej milosti. Mnoho sme v našich životoch urobili a mnoho sme mohli urobiť a nevykonali sme. Mnohé sme, dokonca, pokazili a bolo nám odpustené. Preto Vás prosím o pomoc pre tých, ktorí sa nachádzajú v ťažšej životnej situácii a nedokážu si v tejto chvíli pomôcť sami, aby ste im aspoň obrazne podali pomocnú ruku - zaslaním jedinej SMS v hodnote 2 eurá alebo príspevkom na číslo úču - všetky vyzbierané peniaze idú rovno na pomoc tým najbiednejším.

DMS medzera OAZA na číslo 877

alebo Sberbank: SK 11 3100 0000 0043 6000 6906

Ako som už spomenul, mnohé dostávame od Boha a často od nás chce len veľmi málo - len aby sme sa aj my vložili do Jeho diela a pričinili sa o lepší život menej šťastným, či dokonca nešťastným a núdznym. Pomoc blížnemu je totiž spôsob, akým môže náš Pán napĺňať naše srdcia pokojom a láskou. Niektoré milosti dostávame ako nezaslúžený dar, ale niektoré činy od nás doslova žiada, aby sme ich vykonali, aby nás mohol znova a znova obdarovávať. Práve tak získava náš život radosť, zmysel a chuť.

Na záver už len dodávam, že keď robíš dobro druhému, v skutočnosti robíš dobre práve sebe.

VEĽKÉ PÁN BOH ZAPLAŤ za Vašu pomoc!

Boh Vám žehnaj!

Farár Peter Gombita

Generálna audiencia pápeža Františka: 
Milosrdenstvo očisťuje srdce


  • Dotknúť sa chudobného, toho, čo je vylúčený zo spoločnosti, očisťuje od pokrytectva. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej katechézy pápeža Františka, ktorú predniesol na zaplnenom Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec sa nechal inšpirovať príbehom z Evanjelia podľa Lukáša o malomocnom, ktorého Ježiš uzdravil dotykom (Lk 5,12-14).

Aktuálne akcie zo sveta kresťanstva.

Pozývame Vás na:

Kedy: 19.12.2016

Kde: Košice, Steel Aréna

Vyše 130 umelcov, pozostávajúcich z 56-tich členov orchestra, 40-tich členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru a 4 sólistov, vám viac ako dvojhodinové putovanie po životných cestách Jána Pavla II., spríjemnia prednesom svetoznámych hudobných diel Mozarta, Pucciniho, Čajkovského či Verdiho , ako aj príjemným sólovým a zborovým spevom. Skladby ako je Lacrimosa od Mozarta, Zbor Židov od Verdiho, ale aj Bárka - pieseň Jána Pavla II. a Tichá noc v závere, vás aspoň na chvíľu vytrhnú z prostredia každodenného zhonu a starostí.

"Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe."  

Sv. Augustín